Mankiu

閩僑小學 - 訂單送貨 明細

訂單:

  • Soprano ukulele 225 (10 with pick up 拾音器) (200/225)
  • bag 225 (75/225) 
  • ✅strap 225 (225/225)
  • capo 225 (225/225)
  • pick 225 (225/225)
  • cable 225 (0/225)
  • stand 40 (0/40)

收貨紀錄:

- 15/4: 5 ukulele and 5 bag (edmond bring along)

- 28/5: 195 ukulele and 225 strap (delivery by express)

- 3/6: 70 ukulele bags, 225 capos and 225 picks